بهترین خریدار انواع ضایعات در منطقه ۴ چهار تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹