خریدار ضایعات پلاستیک در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات پلاستیک