خریدار ضایعات چرم و منسوجات در تهران + قیمت – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹