خریدار ضایعات لاستیک در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات لاستیک