خریدار انواع ضایعات آهن و پلاستیک در خوی – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹