خریدار ضایعات آهن آلات و آلومینیوم در بوکان – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹