خرید ضایعات آهن و آلومینیوم در تجریش تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹