خرید ضایعات آهن و آلومینیوم در جماران تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹