بزرگترین خریدار ضایعات آهن در اکباتان تهران | ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹